Tipy kam na výlet Krahule

(strana 2, 133 atrakcií)
Plaváreň Zvolen
Zvolen
Krytá plaváreň Zvolen disponuje 25 metrovým plaveckým bazénom a dvoma detskými bazénmi....
Plaváreň Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom
Krytá plaváreň Žiar nad Hronom ponúka svojim návštevníkom možnosť kúpania v 3 bazénoch. Využívať môžete služby sauny, fitness centra, kozmetického sal...
Poštové múzeum Banská Bystrica
Banská Bystrica
Poštovné múzeum je špecializovaným zariadením, ktoré podáva komplexný obraz o vývoji poštovníctva na území Slovenska. Expozícia sa delí na dve časti: ...
Pustý hrad
Zvolen
V roku 1246 hrad zaznamenali pod menom in Zolum sub castro Polona. Z neskorších mien sú známe castrum Zoulum, castrum de Zolyo a Zvolenský hrad. Začín...
Rakšianske rašelinisko
Háj (okres Turčianske Teplice)
Rašelinisko je zvláštny typ ekosystému, v ktorom sa kopia odumreté zvyšky rastlín a nedostatkom kyslíka vzniká rašelina. Na Slovensku sú dnes už rašel...
Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny
Kremnica
Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny je dvojlodný kostol z polovice 15. storočia. Kostol bol rekonštruovaný po požiari v roku 1560, dostavala sa veža a...
Slovenské lyžiarske múzeum v Podkoniciach
Podkonice
V obci Podkonice sa nachádza jedinečné Slovenské lyžiarske múzeum, ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku a jedno z 3 na svete. Múzeum sa venuje hi...
Stredoslovenská galéria - Praetorium
Banská Bystrica
Budova banskobystrickej starej radnice, nazývaná aj Praetorium, bola postavená v goticko - renesančnom slohu v 16. storočí. Je situovaná v areáli bans...
Stredoslovenská galéria – Vila D. Skuteckého
Banská Bystrica
Rodinné sídlo slovenského maliara Dominika Skuteckého bolo postavené v 19. storočí. Dnes sa tu nachádza Stredoslovenská galéria s expozíciu diel od to...
Stredoslovenské múzeum – Matejov dom
Banská Bystrica
V areáli banskobystrického mestského hradu sa nachádza Matejov dom, ktorý je najstaršou svetskou pamiatkou v tomto areáli. Je pomenovaný po kamennom e...
Stredoslovenské múzeum – Thurzov dom
Banská Bystrica
Thurzov dom je situovaný v Banskej Bystrici a je to renesančný mestský palác, ktorý bol postavený v 16. storočí. V minulosti bola táto budova sídlom T...
Stredoslovenské múzeum – Tihányiovský kaštieľ
Kynceľová
Tihányiovský kaštieľ je situovaný v Radvani, v časti Banskej Bystrice. Táto národná kultúrna pamiatka bola postavená v prvej polovici 17. storočia. V ...
Termálne kúpalisko Sliač
Sliač
Termálne kúpalisko využíva vodu, ktorá pôsobí liečivo na gynekologické ochorenia, obehové a tráviace ústrojenstvo. Návštevníci majú k dispozícii dva v...
Termálne kúpalisko Vieska
Rakša
Kúpalisko má k dispozícii jeden veľký plavecký bazén a menší pre deti. Umožňuje sa večerné kúpanie. V areáli sa nachádza volejbalové ihrisko, minigolf...
Tiesňava Malachovky, Malachovský vodopád
Horné Pršany
V blízkosti Banskej Bystrice sa nachádza obec Malachov, pri ktorej nájdete Malachovský potok a tzv. Tiesňavu Malachovky. V 200 m dlhej tiesňave sa nac...
Turovský vodopád
Turová
Turovský vodopád, nazývaný aj Skalný vodopád alebo vodopád Padalo je 15 m vysoký vodopád, ktorý je vytvorený na bezmennom prítoku potoka Turová. Táto ...
Ulička slávnych nosov v Kremnici
Kremnica
V Kremnici sa nachádza nevšedná atrakcia - Ulička slávnych nosov, ktorá je situovaná na nádvorí za domom J. L. Bellu nad Štefánikovým námestím. Túto u...
Vodopád na Prochotskom potoku
Prochot
V pohorí Vtáčnik sa nachádzajú zalesnené bralnaté vrchy, v ktorých sú andezitové skaliská a vodopády. Pokutský potok vytvára Pokutský vodopád, ktorý j...
Vodopád v Zadkoch
Motyčky
Vodopád v Zadkoch nazývaný aj Vodopád Zadky nesie pomenovanie podľa malej veľkofatranskej doliny Zadky, v ktorej je situovaný. Vodopád tvoria dolomito...
Vrch Flochová
Kordíky
Flochová. Niektorí tvrdia, že vyzerá ako cintorín obrov, ktorý je z 50. rokov, keď celá Flochová zhorela do tla a po požiari na nej nič nerástlo. Aby ...
Vrch Ostredok
Turecká
Ostredok sa môže chváliť svojou najdominantnejšou pózou v pohorí Veľká Fatra, pretože svojou výškou 1952 m n. m. zaujal prvé miesto v tejto oblasti. L...
Čertova skala
Hronská Breznica
Čertova skala je nevšedným a v strednej Európe ojedinelým prírodným útvarom, ktorý je situovaný v prírodnej rezervácii Boky, v obci Budča. Jedná sa o ...
Červená veža v Kremnici
Kremnica
Červená veža sa nachádza v Kremnici a je súčasťou mestského fortifikačného systému, ktorý sa tiahne až ku kremnickému hradu. Je to kruhová bašta, ktor...
Ľudový dom v Bartošovej Lehôtke
Bartošova Lehôtka
V obci Bartošova Lehôtka sa nachádza kultúrna pamiatka - ľudový dom, ktorý bol postavený v polovici 19. storočia. Dom z kameňa, so slamenou strechou j...
Autor: Lukáš Maleček, https://www.lovechradov.sk/
Ladomerská Vieska
Hrad začal vznikať v 13. storočí. Prvýkrát sa spomína v roku 1253 pod menom castrum de Susol. Z ďalších mien sú známe Saasku, Saaskw, Sassow, Saskö a ...
Fotografia Chýba
Kremnica
História kremnických baní siaha najmenej do 13. storočia. Ťažba zlata sa ukončila v roku 2000. Zachoval sa tu napr. dômyselný systém 3 dedičných štôln...
Fotografia Chýba
Kremnica
V Kremnici sa nachádza historický meštiansky dom, ktorý bol počas rokov 1881 - 1908 obývaný slovenským spisovateľom, vedcom a jedným z významných čini...
Fotografia Chýba
Žiar nad Hronom
V 17. storočí bol v Žiari nad Hronom postavený kaštieľ, ktorý dal postaviť Peter Pazmáni. Kaštieľ bol dlho letným sídlom pre biskupov. Kaštieľ obklopu...
Fotografia Chýba
Kremnica
Kremnica je historickým centrom ťažby zlata na Slovensku. Z vyťaženého kremnického zlata sa spočiatku razili florény a začiatkom druhej tretiny 14. st...
Fotografia Chýba
Mošovce
Múzeum zhromažďuje zbierkový fond súvisiaci so životom a dielom slovenského národného buditeľa - Jána Kollára. Expozícia sa nachádza v rodnom dome toh...
Fotografia Chýba
Kremnica
Múzeum vzniklo v roku 1890 vďaka archivárovi Pavlovi Križkovi. Hoci kolekcia mincí a medailí nebola prvoradou v tomto období. Dnes sa múzeum orientuje...
Fotografia Chýba
Mošovce
Múzeum sídli v mauzóleu, ktorý patril zámožnej rodine Révayovcov. Expozícia podáva ucelený pohľad o výrobe remeselníkov žijúcich v Mošovciach a okolí....
zdroj: https://plavarenhandlova.sk/
Handlová
Krytá plaváreň Handlová disponuje 25 metrovým plaveckým bazénom, detským bazénom, saunou, masážami a soláriom....
Fotografia Chýba
Špania Dolina
Tvorí ju jedinečný súbor baníckych ľudových domov postavených z dreva a kameňa. Dominuje tu ranogotický Kostol Premenenia Pána z 13. stor. s vysokou v...
Fotografia Chýba
Kremnické Bane
V Kremnických vrchoch sa nachádza slovenský geografický stred Európy. Tento bod je označený malým pamätníkom v podobe veľkého oblého kameňa. Tvarom pr...
Fotografia Chýba
Turček
Voda z Turčeka až do kremnických baní tiekla Turčeckým vodovodom už v 15. storočí. Vodovod má dĺžku 17 411 m. Na trase Turčeckého vodovodu je 9 štôlní...
http://aquapark.therme.sk/
Jazernica
Aquapark v Turčianskych Tepliciach využíva termálnu vodu, ktorá blahodárne pôsobí na pohybové ústrojenstvo, močové ústrojenstvo, gynekologické ochoren...